1. ΑΡΧΙΚΗ /
  2. Η B•TOOLS

Η Btools είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται από το 1972 με αντικείμενο την προμήθεια εξοπλισμού για τον καθαρισμό, συντήρηση και ενδοσκόπηση των δικτύων αποχέτευσης μικρών και μεγάλων κτιρίων σε διαμέτρους από Ø32 έως και Ø200 (κατοικίες, χώροι μαζικής εστίασης, σχολεία, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, βιομηχανίες) και κεντρικών αγωγών δήμων και κοινοτήτων σε διαμέτρους μέχρι και Ø600.

Παράλληλα, από το 1994, διαθέτει στην ελληνική αγορά προϊόντα για τον καθαρισμό και συντήρηση των σωληνώσεων (τουμποσωλήνων) σε συμπυκνωτές, εναλλάκτες θερμότητας, λέβητες, πύργους ψύξης, εξοπλισμό που συμμετέχει στη διαδικασία παραγωγής βιομηχανικών μονάδων αλλά και τη λειτουργία πλοίων, νοσοκομείων, ξενοδοχείων, κτιριακών συγκροτημάτων, κ.α.