1. ΑΡΧΙΚΗ /
  2. ΚΛΑΔΟΙ

Ναυτιλία

Οι εφαρμογές των προιόντων της Btools καλύπτουν ένα πλήθος αναγκών σε πλοία και σκάφη διαφόρων χρήσεων (κρουαζιερόπλοια, επιβατηγά, φορτίου, μεταφοράς υγρού αερίου LNG). Δίκτυα αποχέτευσης, δίκτυα αεραγωγών, εναλλάκτες θερμότητας, συμπυκνωτές, εξοπλισμός αφαλάτωσης, και συντήρηση των κοινόχρηστων χώρων συνάθροισης κοινού είναι τομείς για τους οποίους η Btools παρέχει προιόντα που διασφαλίζουν τη βέλτιστη λειτουργία τους.

Μονάδες παραγωγής ενέργειας

Η Btools διαθέτει βιομηχανικές σκούπες ειδικές για την περισυλλογή επικίνδυνων υλικών (λειτουργία εν ξηρώ αλλά και σε υγρό περιβάλλον), εξοπλισμό υψηλής πίεσης νερού, μηχανήματα καθαρισμού και συντήρησης των αυλών (τουμποσωλήνων) ψυγείων, λεβήτων, πύργων ψύξης, ψυκτρών κ.α.

Βιομηχανίες, Νοσοκομεία, Ξενοδοχεία, Σχολεία, Εστιατόρια, Στρατιωτικές μονάδες, Κατασκηνώσεις, Δήμοι

Σε χώρους και κτίρια που συναθροίζονται άνθρωποι υπάρχει ανάγκη για τακτικούς ελέγχους και συντήρηση των κοινόχρηστων χώρων αλλά και του μηχανολογικού εξοπλισμού που υποστηρίζει τη λειτουργία των κτιρίων αυτών.

Μηχανήματα για τον καθαρισμό και την ενδοσκόπηση (κάμερες) των δικτύων αποχέτευσης τα οποία όταν βρίσκονται σε υπαίθριους χώρους αρκετές φορές γεμίζουν με τις ρίζες των παρακείμενων δέντρων , εμπόδιο που είναι από τα πιο δύσκολα και απαιτεί τη χρήση δυνατού μηχανικού εξοπλισμού για να ξεπεραστεί με τη χρήση ριζοκόπτη.

Ο κλιματισμός στα κτίρια αυτά υποστηρίζεται από τη λειτουργία συμπυκνωτών, εναλλακτών θερμότητας, πύργων ψύξης, εξοπλισμού που απαιτεί τακτική συντήρηση ώστε να διασφαλίζονται βέλτιστα επίπεδα απόδοσης.

Υδραυλικοί, Ελεύθεροι επαγγελματίες, Τεχνικές εταιρείες συντήρησης

Ο σύγχρονος επαγγελματίας βρίσκει στη Btools τον κατάλληλο εξοπλισμό για να αντιμετωπίσει τα εσωτερικά δίκτυα μιας κατοικίας σε διάμετρο από Ø32 έως Ø75( νιπτήρας, μπανιέρα, νεροχύτης, λεκάνη, σιφώνι δαπέδου) αλλά και τους κεντρικούς αγωγούς κτιρίων από Ø100 έως Ø140.

Εργαλεία και ηλεκτρικά μηχανήματα με ατσαλίνα ή βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα με υψηλή πίεση νερού για τον εύκολο καθαρισμό από τα λίπη, σαπούνια, λάσπη, άμμο,χαρτιά και πανιά αλλά και ρίζες φυτών και δέντρων. Το εύρος εφαρμογής των εργαλείων και μηχανημάτων κυμαίνεται από Ø32 έως και Ø600 ενώ η ακτίνα δράσης τους φτάνει μέχρι τα 150 μέτρα.

Όσον αφορά τον τομέα του κλιματισμού (HVAC- Heating Ventilation Air Conditioning) μεγάλων κτιριακών εγκαταστάσεων οι μηχανολόγοι μηχανικοί έχουν στη διάθεσή τους μια μεγάλη ποικιλία μηχανημάτων για τη συστηματική παρακολούθηση και τον έλεγχό του εξοπλισμού που υποστηρίζει τη λειτουργία αυτών των συστημάτων υποδομής (λέβητες, συμπυκνωτές, εναλλάκτες θερμότητας, πύργοι ψύξης, κ.α.)