1. ΑΡΧΙΚΗ /
  2. ΑΡΘΡΑ

Εφαρμογή νέων κανόνων από τον οργανισμό για την ασφάλεια και υγεία στον χώρο εργασίας των Η.Π.Α (O.S.H.A), με στόχο την μείωση της έκθεσης των εργαζομένων σε εισπνεύσιμο διοξείδιο του πυριτίου.

31 ΑΥΓ 2017
Η εργασία στον κατασκευαστικό τομέα πάντα έφερε στους εργαζομένους τα ρίσκα που συνεπάγεται η εισπνοή σκόνης τσιμεντοκονιάματος. Το κύριο συστατικό της σκόνης, που βρίσκεται σε αφθονία στον αέρα οποιοδήποτε μέρους διενεργούνται εργασίες είτε ανέγερσης, είτε συντήρησης και επισκευής ενός κτιρίου, είναι το διοξείδιο του πυριτίου (SiO2). Άρρηκτα συνδεδεμένο με την εμφάνιση καρκίνου των πνευμόνων, νεφροπαθειών, εμφυσήματος αλλά και υπεύθυνο για την πρόκληση σιλικόσης, μιας από τις πιο συχνές μορφές πνευμονοκονίασης, παθήσεις των οποίων η έξαρση τα τελευταία χρόνια στις Η.Π.Α, ανάγκασε την O.S.H.A να θεσπίσει νέα μέτρα ασφαλείας για τους χώρους εργασίας του κατασκευαστικού τομέα. Στόχος των νέων μέτρων είναι τόσο η προστασία της υγείας των εργαζομένων, όσο και η ελάττωση των εξόδων περίθαλψης που πληρώνουν οι εργοδότες. Η εφαρμογή των νέων κανονισμών ξεκίνησε ήδη από τις 23 Σεπτεμβρίου του 2017.

Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, περίπου 2,3 εκατομμύρια εργαζόμενοι εκτίθενται κάθε χρόνο σε διοξείδιο του πυριτίου προερχόμενο από τσιμεντοκονίαμα ή πέτρα. Αποτέλεσμα η ραγδαία αύξηση των προαναφερθέντων παθήσεων και η δαπάνη πολλών εκατομμυρίων δολαρίων για την νοσηλεία και περίθαλψη των ασθενών. Οι νέοι κανονισμοί στοχεύουν στην δραματική μείωση της εμφάνισης των παθήσεων που αναφέραμε, αναγκάζοντας τους εργοδότες να μειώσουν την έκθεση των εργαζομένων σε εισπνεύσιμο διοξείδιο του πυριτίου μέσω της ευρείας χρήσης μεθόδων εξαερισμού αλλά και καθαρισμού του αέρα, όπως σκούπες αναρρόφησης με πιστοποίηση H.E.P.A. Με δυνατότητα να απομακρύνουν το επιβλαβές διοξείδιο του πυριτίου από τον αέρα, οι σκούπες με φίλτρα H.E.P.A.  θα μειώσουν δραματικά την ποσότητα που εισπνέουν οι εργαζόμενοι.

Ο οργανισμός υπολογίζει ότι τα νέα μέτρα θα σώζουν κάθε χρόνο πάνω από 600 ζωές ενώ θα μειώσουν τα ετήσια κρούσματα πνευμονοκονίασης κατά τουλάχιστον 900, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι θα εξοικονομηθούν  περίπου 7,7 δισεκατομμύρια δολάρια που μέχρι σήμερα αποτελούσαν απλά κόστη περίθαλψης και αποζημίωσης των παθόντων. Τα οφέλη τόσο για τους εργαζομένους, όσο και για τους εργοδότες είναι πασιφανή.

Από τις 23 Σεπτεμβρίου λοιπόν, κάθε κατασκευαστική εταιρεία στις Η.Π.Α θα είναι υποχρεωμένη να χρησιμοποιεί εξοπλισμό που θα μπορεί να προστατέψει τους εργαζόμενους από την έκθεση σε επικίνδυνες εισπνεύσιμες ουσίες, όπως για παράδειγμα συστήματα περισυλλογής σκόνης ή συστήματα υδροδότησης.

Τα μέτρα αυτά μπορεί να μην επηρεάζουν εμάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο λόγος θέσπισής τους όμως είναι κατά κύριο λόγο η προστασία της ανθρώπινης υγείας, κάτι που πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για οποιονδήποτε. Εξάλλου η απόκτηση του κατάλληλου εξοπλισμού αποτελεί, εκτός των άλλων, μια επένδυση στην αποδοτικότητα της εταιρείας σας. Η καλύτερη δυνατή αρχή για την απόκτηση αυτού του εξοπλισμού είναι η αγορά μιας βιομηχανικής σκούπας της οποίας το φίλτρο θα φέρει πιστοποίηση H.E.P.A. Μια σκούπα αυτού του τύπου απομακρύνει το 99.97% των σωματιδίων μεγέθους μέχρι 0.3 μικρών. 

Ως εργοδότης, η επένδυση σε καινούργιο εξοπλισμό αποτελεί πάντα μια δύσκολη και πολύ μελετημένη κίνηση. Στην προκειμένη περίπτωση όμως η αξία της επένδυσής σας θα φανεί γρήγορα, μέσω της ελάττωσης του κόστους περίθαλψης αλλά και της βελτίωσης της απόδοσης των εργαζομένων σας. Η επιλογή του σωστού εξοπλισμού είναι επίσης καίριας σημασίας. Στην αναζήτηση αυτή η Goodway βρίσκεται στο πλευρό σας με μια σειρά από σκούπες και συστήματα απομάκρυνσης σωματιδίων που φέρουν πιστοποίηση H.E.P.A. και καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα προδιαγραφών ικανών να ανταπεξέλθουν στις προσδοκίες και τις ανάγκες οποιασδήποτε επιχείρησης  . Για να βρείτε την λύση που ταιριάζει σε εσάς, μην διστάσετε να απευθυνθείτε σε κάποιον συνεργάτη της Goodway. Είμαστε πάντα στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστείτε .

Επιστροφή στα άρθρα